Kurumsal Değerler | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Değerler

ÇALIŞKANLIK

HKÜ; Kültürel birikime duyarlı, kurumsal değerleri benimseyen, üreten bireyler yetiştirilmesine önem verir.

DÜRÜSTLÜK

HKÜ; Bilimsel etik ilkelere uygun eğitim verirken toplum, kendi çalışanları ve öğrencilerinde ilk olarak dürüstlüğe önem verir.

ZAMANINDA İŞ YAPMAK

HKÜ; Adalet, güvenirlilik, işbirlikçi ilkeler ile yola çıkarak zamanında işin yapılmasını sağlar.

KALİTELİ İŞ YAPMAK

HKÜ; Öncelikle kendi çalışanlarına ve öğrencilerine liyakat ile kaliteli iş yapmayı esas alır.

İNSAN İLİŞKİLERİ

HKÜ; Eşitlik ve insan hakları önceliği ile yola çıkarak, kişilik haklarına duyarlıdır.