KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kurumsal Değerler

Akademik Özgürlük
Çevreye Saygı
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Öğrenci Odaklılık
Çözüm Odaklılık
İletişime Açıklık
Sosyal Sorumluluk
Fırsat Eşitliği ve Liyakat
Adaletli Olmak