İş Akışları | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

İş Akışları

R.SM.02 Senato İş Akışı
R.SM.03 Üniversite Yönetim Kurulu İş Akışı
R.SM.04 Fakülte Kurulu İş Akış Şeması
R.SM.05 Fakülte Yönetim Kurulu İş Akışı
R.SM.06 Yüksekokul Kurulu İş Akışı
R.SM.07 Yüksekokul Yönetim Kurulu İş Akışı
R.SM.08 Enstitü Kurulu İş Akışı
R.SM.09 Enstitü Yönetim Kurulu İş Akışı
F.SM.01 Ek Ders İşlemleri İş Akışı
F.SM.02 Yaz Okulu İş Akışı
F.SM.03 Muafiyet ve İntibak İş Akışı
F.SM.04 Kurum İçi Gelen-Giden Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı
F.SM.05 Yıllık İzin İş Akışı
F.SM.06 Araştırma İzni Takip İş Akışı
F.SM.07 Meslek Yüksekokulu Staj iş Akışı
F.SM.08 Fakülte Etkinlik İş Akışı
F.SM.09 Uzaktan Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi İşlemleri İş Akışı
F.SM.10 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İş Akışı
F.SM.11 Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet İş Akışı
F.SM.12 Fakülte Disiplin Yönetimi İş Akışı
F.SM.13 Kurum Dışı Gelen-Giden Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı
F.SM.14 Fakülte Staj iş Akışı
F.SM.15 Yüksekokul Sınav İtiraz ve Maddi Hata Düeltmeleri İş Akışı
F.SM.16 Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon İş Akışı
F.SM.17 Hukuk Fakültesi Organizasyon Şeması
F.SM.24 Ders Planı-Müfredat Değişikliği İş Akışı
F.SM.25 SBF-Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul İş Akışı
F.SM.26 Değerlendirme ve Akreditasyon İş Akışı
F.SM.27 Uluslararası İlişkiler Ofisi Organizasyon Şeması
BİM.SM.01 Teknik Destek İş akışı
BİM.SM.02 Ağ ve Sistem Yönetimi İş Akışı
BİM.SM.03 Yazılım İş Akışı
BİM.SM.04 Web Grubu İş Akışı
BİM.SM.05 Web Grubu Duyuru-Haber-Etkinlik İş Akışı
BİM.SM.06 Web Grubu Mevcut Web Sitesi Güncelleme İş Akışı
Öİ.SM.01 Belge Verme İş Akışı
Öİ.SM.02 Kimlik Basım İş Akışı
Öİ.SM.03 Dış Üniversitelerden Yaz Okulu Kayıt
Öİ.SM.04 Uluslararası Öğrenci Kabulü İş Akışı
Öİ.SM.05 Önlisans-Lisans Kontenjanlarının Belirlenmesi
PM.SM.05 Etik Kurul İş Akışı
PM.SM.06 İdari Personel İşe Alım İş Akışı
PM.SM.07 Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme İş Akışı
PM.SM.08 Güvenlik ve Arşiv Araştırması İş Akışı
PM.SM.09 Kurumiçi Eğitim Talebi İş Akış
KYS.SM.03 Doküman Onay İş Akışı
KYS.SM.04 Düzeltici Faaliyet İş Akışı
KYS.SM.05 İzleme ve İyileştirme İş Akışı
KYS.SM.06 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama (KIDR) İşlemleri İş Akışı
KYS.SM.07 2021 Yılı İzleme Programı-Hazırlık İş Akışı
KYS.SM.08 Doküman Revize İş Akışı