KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Tarihçe

Üniversitemiz; günümüzdeki durumuna gelinceye kadar aşağıdaki aşamalardan geçmiştir; KURUCU VAKIF: GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Kaliteli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitemizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile de toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

Tarihi misyonuna uygun olarak temel hedefi; eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada Gaziantep şehrinin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yetişmesine yardımcı olan Vakıf, Üniversitenin kuruluş çalışmalarına 1996’da başlamıştır.  30 Temmuz  2008  tarihinde TBMM’de  Gaziantep   Eğitim  ve   Hizmet   Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeşkilatıKanunundadeğişiklikyapılmasınadairkanunlaüniversiteninkuruluşuyasalolarak gerçekleşmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan ve Nisan 2012’ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşıyan üniversitemiz, 1 Temmuz 2012’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olmak amacıyla kurulmuştur.

İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölüm ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile başlayan üniversitemiz; 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, bünyesine dâhil olan Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda da öğrenci alımlarına başlamıştır. Daha sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülte halinegetirilmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; özgürlük, adalet ve ahlak temelli eğitim veren, araştırma ve yenilik odaklı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak bilgi ve beceriye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bünyesinde üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılması, tartışılması ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın kazandırılması için tüm olanaklarını seferber etmektedir.