Kalite Güvencesi | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite Güvencesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, uluslararası standartlarda bir kurum inşa etme amacıyla “bilgi en büyük kalitedir” anlayışını benimsemiştir. Üniversitemizin kalite politikası, öğrencilerimize en iyi eğitim fırsatlarını sunar (girişimci ve yenilikçi bakış açısıyla hem Türkiye hem de Dünya toplumuna katkı sağlar, eğitim-öğretim sürecinde araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerini geliştirir. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik kalite güvence mekanizmalarını tesis eder. İç ve dış paydaşların gereksinim ve geri bildirimlerini izler ve ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

Kalite güvence sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG) esas alınmaktadır. Çalışmalar Üniversite üst yönetiminin etkin katılımıyla Kalite Komisyonu sorumluluğunda yürütülmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi, vizyonu misyonu ile uyumlu strateji ve hedeflerine ulaştığının nicel ve nitel belirlenmesi amacıyla oluşturduğu mekanizmaları, değerlendirme süreçlerini, ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Kalite Güvence alt sistemlerinden oluşur.

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitedeki programlara giren öğrencilerin yukarıda belirtilen donanımlar ile mezun olmalarını sağlamaya yöneliktir. Mezunların kalitesinin göstergesi, mezunların alanlarında öncelikli olarak tercih edilmesi ve mezun oldukları programların eğitim amaçlarıyla uyumlu alanlara ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli lisansüstü programlara yerleşmiş olmasıdır.

Araştırma ve Geliştirme Kalite Güvence Alt Sistemi, üniversitenin öğretim elemanlarının ve üniversitenin tüm kaynaklarıyla ulusal ve uluslararası AR-GE üreterek katma değer üretmesine yöneliktir. Araştırma ve Geliştirme Kalite Güvence Alt Sisteminin en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında ve Üniversitenin amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm AR-GE çalışmalarının izleme ve değerlendirme sürecinden oluşmaktadır.

Yönetim Kalite Güvence Alt Sistemi, iki alt sisteme yönelik idari ve fiziki altyapının planlanmasını, sistemin bir bütün olarak yüksek verimlilik ile çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Bu alt sistemin göstergesi olarak, üniversitenin uluslararası sıralamalarda daha yukarılarda olmalı ve öğrencinin tercih oranı açısından vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktır.

Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Yönetim Kalite Güvence Sistemleri, kurumsal performans göstergelerinin yıllık periyotlarla ölçülmesi, ölçümlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucunda alınacak önlemlerin ve/veya iyileştirme faaliyetlerinin-aksiyonlarının belirlenmesi, ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesini kapsamaktadır.