AKREDİTASYON VE KALİTE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vizyon – Misyon

Vizyon

Endüstri ile işbirliği içinde teknoloji ve AR-GE çalışmalarıyla disiplinlerarası, proaktif modelde bilimsel çıktı üreten, yetenekleri sanata dönüştüren, toplumsal sorunlara duyarlı, çevreci, uluslararası, marka bir üniversite olmak.

Misyon

Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.
Yasalara, yönetmeliklere ve mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek.
İnsan merkezlilik ile sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmaktır.