Vizyon - Misyon | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

Vizyon – Misyon

Vizyon

Geleneksel değerlerden ilham alan evrensel kültürle bütünleşen geleceğe yön veren, uluslararası, disiplinler arası, inşacı ve yenilikçi bakış açısıyla, toplumsal sorunlara sürdürebilir çözümler getiren; araştırma faaliyetleri ve uluslararası işbirlikleriyle “bilim”, “kültür”, “sanat” ve “teknoloji” çalışmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen ve dünya sıralamasında da yer alan bir saygın üniversite olmak.

Misyon

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Misyonu, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan; inşacı ve eleştirel düşünen, etik değerleri önemseyen, toplumsal sorunlara duyarlı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, geleceğini tasarlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve üstün nitelikli profesyoneller yetiştiren; uluslararasılaşma ve disiplinlerarasılaşma ilkeleri doğrultusunda, teknolojik imkânları en doğru biçimde kullanarak, yenilikçi, girişimci ve kendini yenileyen öğrencileri yetiştirmeye yönelik uygulama ağırlıklı bir eğitim-öğretim modeli sunan; kalite kültürünün sürdürülebilmesine yönelik akademik ve idari yönetim anlayışıyla farklılık oluşturan; araştırmalarıyla bilime, sanata ve kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan bilimsel bilgi üreten kalite odaklıbir üniversite olmaktır.