Yönergeler | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

Yönergeler

2010-2011 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvim
Mentörlük Uygulaması Yönergesi
Bağıl Değerlendirme Yönergesi
CO-OP Eğitimi Yönergesi
Ek Ders ve Sınav Ücretleri Yönergesi
Ek Sınav Yönergesi (Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler)
Akademik Ödül Yönergesi
Engelli Öğrenciler İçin Sınav Yönergesi
Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez ve Proje Yazım ve Basım Yönergesi
Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Mütercim Asım Kütüphane Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrencilerin Yerleştirilme ve Sınav Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Personel Belgelendirme Birimi Yönergesi
Programlar Arasında Geçiş İle Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Müdürlüğü Öğrenci Gezi Yönergesi
Sınav Yönergesi
Trafik Yönergesi
Yaz Öğretimi Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım Yolluk Ücret Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
Tanınması ve Denkliğinin Kabulünün Sağlanması İstenilen Ülkeler
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Uluslararası Öğrenci Kabul Edeceği Ülke
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınav ve Değerlendirme Hususunda Uyulması Gereken Esaslar