AKREDİTASYON VE KALİTE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaç:
Araştırma ve geliştirmede öncü, endüstri ile işbirliği içinde teknoloji ve AR-GE çalışmaları ile disiplinleri proaktif modelde bilimsel çıktı üreten bir üniversite olmak.

Stratejik Hedef:
– Akademik çalışmaların etkinliğini artırmak.
– Teknoloji, sanat-tasarım, mimarlık ve sosyal bilimlerde araştırma projeleri üretmek.
– Fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
– Disiplinler arası çalışmalar yürütmek.
– Proje bazlı uygulama eğitiminde öncü olmak.
– Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinde tercih edilen bir üniversite olmak.
– Girişimcilik ve Ar-Ge’de marka ve katma değer sağlamak.

Stratejik Amaç:
Eğitim öğretimde lider, uluslararası marka bir üniversite olmak.

Stratejik Hedef:
– Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.
– Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Stratejik Amaç:
Kurumsallıkta mükemmelleşmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Stratejik Hedef:
– Yönetim Uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştirmek.
– Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.

Stratejik Amaç:
Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncülük eden yetenekleri sanata dönüştüren çevreci bir üniversite olmak.

Stratejik Hedef:
– Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini sağlamak.
– Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.
– Çevre ve doğal kaynakları koruma, enerji verimliliği konusunda sürdürülebilir bir üniversite olmak.