Amaçlar ve Hedefler | Kalite Koordinatörlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

STRATEJİ VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaçlar ve Hedefler

Kurumsallaşma
Uluslararasılaşma
Disiplinlerarasılaşma
Dijitalleşme
Bireyi ve Ülkeyi Öncelikleme
Girişimciliği ve Yenilikçiliği Öncelikleme
İşbirliklerini Güçlendirme