AKREDİTASYON VE KALİTE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkımızda

Bilgi, haber, enformasyon üretme, yayma ve dağıtma konusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmektir.

Öğrencilerimize medya üretim sürecinde gereken bilgileri kazandırmak, onların kendi toplumlarından ve dünyadan haberdar olmalarını sağlamaktır.

Yeni nesillerin/kuşakların öğretimi ve eğitiminde etik bakış açılarını ihmal etmeden, kendilerine uygun rollerini kazandırmak, meslekleri konusunda onları layıkıyla yetiştirmek ve medya sektörü ve/ya endüstrisi alanında üretimi en iyi gerçekleştiren kişiler olmalarını sağlamaktır.

Hakkımızda

Radyo ile başlayan popüler medya dünyasına sırasıyla, televizyon ve sinema da katılmıştır. İzleyicilerin beğenilerine sunulan gerek işitsel gerek görsel-işitsel mesajların “kurgulanması”, “aktarımı”, “dağıtımı” ve onlardan alınan “geribildirimle” söz konusu mesajların değerlendirmeye alınması başlı başına bilimsellik gerektiren bir süreçtir. Günümüzde “Radyo, Televizyon ve Sinema” ve “Görsel İletişim Tasarımı” gibi bölümler,bu amaçla kurulan ve  konularında uzmanlaşacak, bilgi ile donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Yine bu bölümler, “medyanın toplumun aynası olması” bilinciyle, etik yaklaşımdan yola çıkarak, çağdaş teknolojinin gerektirdiği bilgilerle donatılmış; eleştirel ve sistemli düşünce geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim Fakültemiz bünyesinde, bu amaçlar doğrultusunda kurulmuş olan Görsel İletişim Tasarımı ve bu yıl kurulan (2018) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerimizde; iletişimin kültürel ve toplumsal boyutu, öğrencilerimizin sinema-video sanatı, görsel-işitsel alan uzmanlığı ile televizyon sanatları ve teknolojileri, yapım, yönetim, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği gibi alanlarda bilgilendirilmeleri, TV programcılığı, film yapımı, radyo yayını ile ilgili kuramsal  ve uygulamaya dönük bilgiler kazandırmaktadır ve kazandırılacaktır.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, görselliğin ön plana çıkması, dağıtım / yayın olanaklarının çeşitlenmesi, sinema ve televizyonu dünyada önemli bir endüstri koluna ya da “dördüncü sanata” dönüştürmüştür. Popülerliği hiç bitmeyecek radyo, televizyon ve sinemanın olmadığı her ortamda bireylere yol gösteren bir araçtır. Bilindiği gibi bu alanlar, kuramsal bilginin yanı sıra yaratıcılık, teknoloji gibi alanların birleşimini gerekli kılan, disiplinlerarası alanlardır ve söz konusu alanlarda eğitim-öğretim uygulama ağırlıklı, öğrencinin ilgisine göre esneklik gösterebilen bir müfredatı gerekli kılar. Akademik anlamda “mükemmellik ölçütü”nü benimseyen böyle bir müfredatın uygulanması ise İletişim Fakültemizin ana hedefidir.

Ayrıca,Fakültemizde, her iki bölümde de, alanlarına özgü “ortak kuramsal” derslerin yanı sıra, öğrencilerimiz, kendi uzmanlaşmak/çalışmak  istediği alanla ilgili olarak “seçimlik dersler” arasından dersler seçerek öğrenimlerini  çeşitlendirebilecektir. Böylesi bir öğrenci tercihi, Fakültemizin en güçlü yönlerindendir.

“İletişim çağı” olarak adlandırılan bir yüzyılda, günceli takip eden, son teknolojik araç-gereçlerle iletişimin güçlü ve deneyimli adlarıyla oluşan bir akademik kadro ile öğretimin gerçekleşmesi Fakültemizin zenginliğine ve değerine vurgu yapmaktadır.

Coğrafyası gereği, stratejik öneme sahip bir bölgede bulunan ve bu bölgenin ilk Vakıf Üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İletişim Fakültesi iki Bölümü ile,  tüm bu kriterlere uyan, uluslararası ve yerel / bölgesel etkileşim ve işbirliğine önem veren bölümlerdir. Bu anlamda Fakültemiz, bölgeye bir “çeşitlilik” getirerek, söz konusu alanlarda “nitelikli eğitim almak isteyen” öğrencilerini “nitelikli ve etik yayıncılık”, “kaliteli mesajlar üretimi” konularında eğiterek hem bölgeye hem de ülkemize katkı verecektir. Bu da Fakültemizin diğer İletişim fakültelerine göre “farklılığı” ve “başarısı”dır.